Otevírací doba

08:00 - 16:30

Napište nám

info@matidal.cz

Zavolejte nám

733 393 845

Změna sazeb základní náhrady za používání silničních motorových vozidel od 1.1.2024

29. prosince 2023 3:18

placeholder

Od ledna 2024 dochází ke změně základní sazby zahraničního stravného, změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad na rok 2024.

Základní sazba zahraničního stravného

sazby pro rok 2024 jsou uvedeny :

VYHLÁŠKA 398

ze dne 18. prosince 2023

o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot

pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2024

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,50 Kč,

b) osobních silničních motorových vozidel 5,60 Kč.

Tuzemské stravné

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel ( státní a příspěvková sféra ) zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1  zákoníku práce nejméně ve výši
 

a) 140 Kč až 166 Kč Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 212 Kč až 256 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 333 Kč až 398 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel ( podnikatelská sféra ) zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1  zákoníku práce nejméně ve výši
 

a) 140 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 212 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c)  333 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Sazby základních náhrad a průměrné ceny PHM platí pro OSVČ a zaměstnance, který použil pro pracovní cestu jiné vozidlo než vozidlo zaměstnavatele a cenu PHM nedoložil nákupním dokladem.

Soukromá firma je vázána jenom spodní hranicí, může zaměstnanci proplatit i jakoukoliv vyšší částku – na rozdíl od státní správy, samosprávy a s nimi spojených organizací ji neomezuje horní hranice. Nicméně jako daňově uznatelný náklad může firma využít jenom částku proplacenou do stejného stropu jako ve veřejné sféře. 

Průměrná cena pohonných hmot
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a) 38,20 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů za 1 litr,

b) 42,60 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů za 1 litr,

c) 38,70 Kč u motorové nafty za 1 litr,

d) 7,70 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny. 

398/2023 Sb. Vzhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o s... (zakonyprolidi.cz)