Otevírací doba

08:00 - 16:30

Napište nám

info@matidal.cz

Zavolejte nám

733 393 845

Změna sazeb základní náhrady za používání silničních motorových vozidel od 1.1.2023

20. ledna 2023 4:19

placeholder

Rádi bychom vás informovali o změně základní sazby zahraničního stravného, změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad na rok 2023.

Základní sazba zahraničního stravného

sazby pro rok 2023 jsou uvedeny :

VYHLÁŠKA 467

ze dne 19. prosince 2022

o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot

pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023

Sazba základní náhrady za používání silničních

motorových vozidel
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u
 

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,40 Kč,

b) osobních silničních motorových vozidel 5,20 Kč.

Tuzemské stravné

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel ( státní a příspěvková sféra ) zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1  zákoníku práce nejméně ve výši
 

a) 129 Kč až 153 Kč Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 196 Kč až 236 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 307 Kč až 367 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel ( podnikatelská sféra ) zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1  zákoníku práce nejméně ve výši
 

a) 129 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 196 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c)  307 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Sazby základních náhrad a průměrné ceny PHM platí pro OSVČ a zaměstnance, který použil pro pracovní cestu jiné vozidlo než vozidlo zaměstnavatele a cenu PHM nedoložil nákupním dokladem.

Soukromá firma je vázána jenom spodní hranicí, může zaměstnanci proplatit i jakoukoliv vyšší částku – na rozdíl od státní správy, samosprávy a s nimi spojených organizací ji neomezuje horní hranice. Nicméně jako daňově uznatelný náklad může firma využít jenom částku proplacenou do stejného stropu jako ve veřejné sféře. 

Průměrná cena pohonných hmot
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a) 41,20 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů za 1 litr,

b) 45,20 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů za 1 litr,

c) 44,10 Kč u motorové nafty za 1 litr,

d) 6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.