Otevírací doba

08:00 - 16:30

Napište nám

info@matidal.cz

Zavolejte nám

733 393 845

Daň z nemovitých věcí na rok 2024

14. prosince 2023 11:59

placeholder

V rámci novelizace daňových předpisů (tzv. „konsolidačního balíčku“), který byl podepsán prezidentem 22. listopadu a vyhlášení ve Sbírce zákonů dne 12. prosince 2023 došlo k poměrně významným změnám v oblasti daně z nemovitých věcí. Povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2024 se tak bude vztahovat na širší okruh poplatníků.

Z řady případů, ve kterých vznikne povinnost podat daňové přiznání, vybíráme situace, kdy: 

  • vlastník budovy evidované v katastru nemovitostí se způsobem využití jako „garáž“ vykazoval budovu v jiné sazbě daně (např. jako příslušenství obytného domu),
  • vlastníkovi pozemku, na němž je umístěna zdanitelná stavba a na němž stavební úřad povolil stavbu, bude stanovena daň za takový pozemek,
  • vlastníkovi pozemku se zpevněnou plochou na pozemku evidovaném v katastru nemovitostí jinak než „ostatní plocha“ nebo „zastavěná plocha a nádvoří“, bude nově stanovena daň za tento pozemku jako za zpevněnou plochu (bez ohledu na způsob využití vedeném v katastru nemovitostí).

Daňové přiznání mají povinnost podat poplatníci, u kterých došlo v průběhu roku 2023 ke změnám ve vlastnictví nemovitých věcí.

Těmito změnami jsou například: 

  • nabytí nemovité věci (pozemku či stavby) převodem na základě kupní smlouvy, darováním, dědictvím, vkladem apod., 
  • ukončení vlastnictví nemovité věci (např. prodej, darování, vklad), 
  • změny v rozsahu stávajících nemovitých věcí (např. přístavby, přestavby, změny způsobu využití).