Otevírací doba

08:00 - 16:30

Napište nám

info@matidal.cz

Zavolejte nám

733 393 845

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů, takzvaných whistleblowerů

21. listopadu 2021 10:46

placeholder

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů, který by měla podle evropské směrnice Česká republika přijmout do 17. 12. 2021, zavádí přísnou ochranu identity.

Cílem návrhu zákona je  zavést ochranu osobám, které oznámí protiprávní jednání v určitých oblastech, o kterém se dozvěděli v souvislosti se svou prací.

Podle stávajícího návrhu znění implementačního zákona (aktuálního k březnu 2020) musí firmy zavést patřičné oznamovací systémy nejpozději do konce března roku 2022. Pokud tak neučiní, případně implementovaná řešení nebudou splňovat předepsané podmínky, hrozí společnostem finanční sankce až do výše jednoho milionu korun nebo 5 % z čistého obratu za poslední ukončené účetní období.

Podle návrhu zákona bude zavedení interního oznamovacího systému povinné pro:

  • zaměstnavatele s nejméně 25 zaměstnanci
  • veřejné zadavatele
  • obce s více než 5 tisíci obyvateli
  • poskytovatele finančních služeb (např. banky, investiční fondy, pojišťovny, poskytovatele spotřebitelských úvěrů apod.)

Oznamovatelem může být pouze fyzická osoba. Může jít o zaměstnance, o osoby pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, spolupracující OSVČ, společníky, akcionáře a další osoby v dohledových nebo řídících orgánech, dobrovolníky, stážisty nebo také dodavatele.

Oznamovatel by měl mít možnost podat oznámení ústně, písemně a na žádost osobně.

Interní oznamovací systém dle návrhu zákona:

  • vytvořit zabezpečené kanály pro podávání oznámení
  • určit příslušnou osobu odpovědnou za řešení oznámení
  • komunikovat s oznamovateli v zákonných lhůtách
  • vytvořit systém evidence oznámení
  • zajistit řádné prověření všech oznámení a přijmout opatření k nápravě či prevenci nežádoucího chování, pokud se oznámení ukáže jako důvodné
  • a v neposlední řadě zajistit, aby nebyla po celou dobu výše uvedeného procesu prozrazena

https://oznam.to/wp-content/uploads/smernice-evropskeho-parmalentu-a-rady-eu-2019-1937-o-ochrane-osob-ktere-oznamuji-poruseni-prava-unie.pdf

https://oznam.to/wp-content/uploads/metodika-smernice-eu-o-ochrane-osob-2021.pdf