Otevírací doba

08:00 - 16:30

Napište nám

info@matidal.cz

Zavolejte nám

733 393 845

Žádost o podzimní kompenzační bonus

9. listopadu 2020 4:17

placeholder

Již můžete žádat o podporu prostřednictvím formuláře "Žádost o výplatu podzimního kompenzačního bonusu pro OSVČ, společníky malých s.r.o. a dohodáře." Žádosti je možné podávat i přesto, že zákon ještě nenabyl účinnosti, avšak výplata začne probíhat, jakmile bude zákon zveřejněn ve Sbírce zákonů.

Formulář žádosti najdete v níže uvedeném odkazu, stejně tak podmínky jeho čerpání.

žádat můžete zde

Rádi bychom upozornili, že oproti jarnímu kompenzačnímu bonusu jsou podmínky vzniku nároku na podzimní bonus o mnoho přísnější, je totiž zacílen na subjekty, které jsou přímo zasažené nuceným uzavřením či omezením provozu. Žadatel musí splnit mimo jiné tu podmínku, že nuceně přerušená činnost byla v období červen až září 2020 jeho hlavním zdrojem obživy. Žádat mohou také osoby, které jsou omezením provozu ovlivněny nepřímo, a to za podmínky, že jsou na uzavřené obory vázáni nejméně z 80 %.  

Dále zasíláme odkaz na nejčastější dotazy a odpovědi k podzimnímu kompenzačnímu bonusu, kde můžete najít další užitečné informace.

dotazy a odpovědi k problematice zde

Dále bychom chtěli upozornit, že podzimní bonus je neslučitelný s jinými dotačními tituly (např. „ošetřovné“ pro OSVČ). Kombinace s COVID-nájemné II. prozatím možná je, jelikož je čerpáno za jiné období (červenec až září 2020). V případě pokračování tohoto dotačního programu by však ke střetu a omezení čerpání dojít mohlo.

V případě, že si nejste jisti, jestli vám nárok na podzimní kompenzační bonus vzniká, rádi vám poskytneme individuální konzultaci.