Otevírací doba

08:00 - 16:30

Napište nám

info@matidal.cz

Zavolejte nám

733 393 845

Prominutí pojistného na sociální zabezpečení

22. června 2020 4:08

placeholder

V pátek 19. června podepsal prezident zaměstnavateli očekávaný zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení. Jeho finální podoba je tak konečně známa a zákon čeká už jen na vyhlášení ve Sbírce zákonů. 

Pravidla prominutí pojistného hrazeného zaměstnavatelem jsou následující.  

  1. Pojistné lze snížit za měsíce červen, červenec a srpen 2020, přičemž splnění podmínek zákona se posuzuje samostatně za každý kalendářní měsíc. 
  2. Nárok na prominutí pojistného mají zaměstnavatelé, jejichž počet zaměstnanců v pracovním poměru účastných nemocenského pojištění nepřesahuje k poslednímu dni kalendářního měsíce 50 osob. 
  3. Počet těchto zaměstnanců k poslednímu dni v měsíci a zároveň měsíční úhrn vyměřovacích základů jejich pojistného činí alespoň 90 % ve srovnání s březnem 2020. Jinými slovy nedošlo více než k 10% poklesu zaměstnanců a mezd. 
  4. Pojistné sražené zaměstnancům je uhrazeno v řádném termínu, tj. nejpozději do dvacátého dne následujícího měsíce. 
  5. Za daný měsíc zaměstnavatel zároveň nečerpá podporu z programu Antivirus (ani v jednom z režimů A či B). 
  6. Lze uplatnit jen za zaměstnance, jejichž pracovní poměr trvá k poslednímu dni v měsíci a nebyla jim zaměstnavatelem dána výpověď z důvodu nadbytečnosti, zrušení či přemístění zaměstnavatele. 
  7. Snížení pojistného je uplatněno v rámci měsíčního přehledu pojistného, který musí být správě sociálního zabezpečení předložen nejpozději do dvacátého dne následujícího měsíce, přičemž snížení nelze uplatnit zpětně. 
  8. Snížení pojistného je možné uplatnit maximálně z vyměřovacího základu odpovídajícího 1,5násobku průměrné mzdy. Ta pro rok 2020 činí 34 835 Kč, snížení pojistného je možné z částky nejvýše do 52 253 Kč. 

Za jednoho zaměstnance tedy lze snížit pojistné maximálně o částku 12 958 Kč. 

Součástí zákona je také navrácení lhůty pro přihlášení zaměstnance k pojistnému či jeho odhlášení na 8 dní ode dne nástupu / výstupu. 

Pokud zvažujete čerpání této podpory a nejste si jisti splněním všech podmínek, rádi Vaši situaci individuálně posoudíme. Prosím, dotazy zasílejte na email mzdy@matidal.cz.