Otevírací doba

08:00 - 16:30

Napište nám

info@matidal.cz

Zavolejte nám

733 393 845

Další vlna úlev pro podnikatele

12. června 2020 3:26

placeholder

Přestože se pandemie zdá být na ústupu a běžný i podnikatelský život se pomalu vrací do starých kolejí, vláda pokračuje v rozhodování o opatřeních, která by měla přinést daňovým poplatníkům určitou úlevu. V posledních dnech byla přijata následující rozhodnutí.  

I. Prominutí sankcí - daňová tvrzení

Včera byl zveřejněn Finanční zpravodaj 9/2020, který obsahuje rozhodnutí o prominutí sankcí spojených s pozdním podáním daňového přiznání a pozdní úhradou daně z příjmů za rok 2019, a to za podmínky, ze daňové přiznání bude podáno / daň bude uhrazena nejpozději dne 18.8.2020. 

Prominuty budou také sankce za pozdní podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí i její pozdní úhradu, bude-li daňové přiznání podáno / daň uhrazena nejpozději do 31.12.2020. Prominutí se vztahuje na případy, kdy lhůta pro podání daňového přiznání a úhradu daně uplyne v období od 31.3.2020 do 30.11.2020. 

Pokud by k podání přiznání k dani z příjmů či dani z nabytí nemovitých věcí nebo jejich úhradě došlo později než v uvedených termínech, finanční úřad doměří související sankce (pokutu za pozdní podání a úrok z prodlení) za celé období od řádného termínu do dne podání / uhrazení.  

Prodlužuje se také období prominutí odvodu DPH při bezúplatném dodání (darování) vybraných zdravotnických prostředků a vybraných komodit pro jejich výrobu do 31.7.2020.

 

II. Program Antivirus

V pondělí rozhodla vláda o prodloužení podpory zaměstnavatelů v rámci programu Antivirus, který realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Oba stávající režimy A a B tak bude možné uplatnit až do 31.8.2020. 

Senát včera projednával zákon navrhující zavedení nového režimu C, kterým má být zaměstnavatelům prominut odvod pojistného na sociální zabezpečení (část za zaměstnavatele) za období červen až srpen 2020. Zákon byl s pozměňovacími návrhy vrácen k dalšímu projednání Poslanecké sněmovně. Režim C by se podle aktuálního poslaneckého návrhu měl vztahovat na zaměstnavatele s počtem zaměstnanců do 50 osob, kteří od konce března udrželi (nepropustili) alespoň 90 % svých zaměstnanců. Senát navrhuje, aby počet osob byl zvýšen na 150. O dalším vývoji a konkrétní podobě zákona Vás budeme informovat. 

Na projednání Senátu také čeká daňový balíček, který obsahuje např. možnost zpětného uplatnění daňové ztráty, snížení sazeb silniční daně či snížení sazby DPH z 15 % na 10 % u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní a sportovní akce či vstupů do lázní a saun. Na další projednání Poslaneckou sněmovnou také čeká návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. O dalším vývoji těchto předpisů Vás budeme informovat.