Otevírací doba

08:00 - 16:30

Napište nám

info@matidal.cz

Zavolejte nám

733 393 845

Podpora pro společníky malých s.r.o., odklad EET, daň z nabytí nemovitých věcí

31. května 2020 13:05

placeholder

I.  Podpora pro malá s.r.o.

Prezident již podepsal novelu zákona o kompenzačním bonusu, která už jen čeká na vyhlášení ve Sbírce zákonů (Sněmovní tisk č. 850).  Ode dneška mohou společníci malých s.r.o. při splnění podmínek zákona žádat prostřednictvím odkazu níže o kompenzační bonus 500 Kč za den za období od 12. března do 8. června (maximálně tedy o částku 44 500 Kč). O podmínkách nároku na bonus jsme Vás informovali ve zprávě rozeslané 7. května.  

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/Pomoc_spolecnikum_malych_sro/Zadost_pro_sro/Zadost-interaktivni_PDF

Častým dotazem je, zda o bonus může žádat osoba, která je společníkem ve více s.r.o., a v těchto s.r.o. má odměnu zakládající účast na nemocenském pojištění (tj. mzdu plynoucí z pracovního poměru či odměnu za výkon funkce jednatele). Domníváme se, že při splnění všech ostatních podmínek zákona nárok na bonus vzniká. Čekáme však na odpověď Ministerstva financí, u kterého jsme vznesli dotaz, zda náš výklad potvrdí. 

 

II.  Odklad EET

Prezident dnes také podepsal novelu zákona o evidenci tržeb, která odkládá povinnost evidovat tržby do konce letošního roku. Daňové subjekty (včetně těch spadajících do poslední vlny EET) tak mají dle současného znění zákona povinnost tržby evidovat opět od 1. ledna 2021. 

 

III.  Jednání o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí 

Návrh zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí prošel v Poslanecké sněmovně prvním čtením, přičemž byla předložena řada pozměňovacích návrhů (Sněmovní tisk č. 866). Další projednání je možné nejdříve od 7. června. 

 

IV.  Sociální zabezpečení

Ve sbírce zákonů č. 255/2020 ze dne 27. května 2020 byl vyhlášen zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení. Zákon umožňuje zaměstnavatelům uhradit sociální pojištění za období květen až červenec 2020 (pouze však část pojistného za zaměstnavatele) nejpozději do 20. října 2020 s tím, že bude-li tato lhůta dodržena, penále se sníží ze současných 0,05 % za každý den prodlení na 0,01 %. Podmínkou je úhrada části pojistného za zaměstnance v řádném termínu (tj. vždy do 20. dne následujícího měsíce). Pokud bude pojistné uhrazeno po 20. říjnu 2020 nebo nebude odvedena část pojistného za zaměstnance, penále bude vyměřeno v plné výši.

Dobrou zprávou je, že pro účely vydání potvrzení o bezdlužnosti (např. z důvodu čerpání podpory z programu „Antivirus“) se pojistné za zaměstnavatele za měsíce květen až červenec 2020 v období od 21. června do 20. října nepovažuje za dluh na pojistném. 

Sbírka zákonů č. 255/2020 obsahuje i další změny předpisů v oblasti sociálního zabezpečení, které přináší například rozšíření povinné elektronické formy podání některých formulářů. Nemilou změnou je od 1. září 2020 povinnost podání přihlášek/odhlášek zaměstnanců nejpozději v den následující po dni nástupu/odchodu zaměstnance (doposud byla lhůta 8 dní). Vzhledem k této neúměrně krátké lhůtě již probíhají diskuze o další novele zákona, která by lhůtu znova prodloužila.