Právnická osoba

S čím vším jsme Vám schopni pomoci.

Povinnosti:

 • Vznik společnosti
 • Notářský zápis
 • Společenská smlouva
 • Smlouva o výkonu funkce
 • Vedení komplexního účetnictví
 • Měsíční výkazy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát)
 • Zpracování přiznání k DPH (PDP – přenesení daňové povinnosti, Souhrnné hlášení)
 • Mzdy, včetně vyúčtování daní (srážková, zálohová daň)
 • Zastupování při kontrolách se správními orgány (finanční úřad, sociální a zdravotní pojišťovny)
 
 • Správa datové schránky
 • Silniční daň
 • Zápis do veřejného/obchodního rejstříku včetně zápisu ročních výkazů
 • Daň z příjmů právnických osob včetně příslušných výkazů a povinné příloze
 • Finanční analýza
 • Cash flow
 • Audit
 • Daňové poradenství