Otevírací doba

08:00 - 16:30

Napište nám

info@matidal.cz

Zavolejte nám

733 393 845

Paušální náhrada za zpracování exekuce

6. června 2022 2:24

placeholder

Víte, že že zaměstnavatelé mají nárok na náhradu za zpracování exekuce (nákladů na administrativu)?

Podmínky nároku na paušálně stanovenou náhradu nákladů:

  • nárok na náhradu vzniká vždy za kalendářní měsíc, v němž jsou prováděny srážky,
  • Paušálně stanovená náhrada nákladů plátce mzdy nebo jiného příjmu činí za jeden kalendářní měsíc, v němž plátce mzdy nebo jiného příjmu provádí srážky ze mzdy nebo jiného příjmu vypláceného jednomu povinnému, 50 Kč. To platí i v případě, že plátce mzdy nebo jiného příjmu provádí srážky z více mezd nebo jiných příjmů, které vyplácí povinnému.
  • pokud si zaměstnavatel paušální náhradu nestrhne před vyplacením mzdy, nárok na ni zaniká – nelze tedy zapomenutou paušální náhradu uplatnit např. v dalším měsíci, zaměstnavatel však nemusí paušální náhradu uplatnit (není to povinnost, ale možnost), je to pouze na jeho rozhodnutí.
  • Možnost uplatnění paušálních nákladů ( pouze nových exekucí , které byly zahájeny po nabytí účinnosti novely zákona  a kde je vydán exekuční příkaz k provedení exekuce, tedy až exekucí od 1.1.2022), se ale bude týkat jen exekucí. Pokud jsou prováděny srážky z důvodu insolvence nebo z důvodu výkonu soudního rozhodnutí, pak není možné uplatnit tuto paušální náhradu nákladů.


Výše paušálně stanovené náhrady nákladů plátce mzdy nebo jiného příjmu nesmí přesáhnout třetinu částky sražené ze mzdy nebo jiného příjmu povinného zaokrouhlenou na celé koruny nahoru. To tedy znamená, že mohou nastat tyto tři situace: