Otevírací doba

08:00 - 16:30

Napište nám

info@matidal.cz

Zavolejte nám

733 393 845

Zvýšení minimální mzdy v roce 2022

7. listopadu 2021 6:46

placeholder

Od 1.1.2022 se zvyšuje minimální mzda a to takto:

nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:

Skupina prací                         Nejnižší úroveň    zaručené mzdy     

                                                           v Kč za hodin        v Kč za měsíc

1.                                                   96,40                   16 200

2.                                                 106,50                   17 900

3.                                                 117,50                   19 700

4.                                                 129,80                   21 800

5.                                                 143,40                   24 100

6.                                                 158,20                   26 600

7.                                                 174,70                   29 400

8.                                                 192,80                   32 400

Zvýšení mzdy je nutno promítnout i do dohod o provedení práce a je nutno zachovávat nejnižší úroveň za hodinu. Pokud budete dávat základní mzdu na HPP například ve skupině  č.3, druh práce : administrativa, hrubá mzda 19.700,- Kč, pak na dohodu o provedení práce  - druh práce  administrativa nesmí být méně za hodinu než 117,50, ale nemělo by být ani více. Hodinová odměna na z dohody o provedení práce nesmí být vyšší než má hodinovou sazbu zaměstnanec se stejným druhem práce jako zaměstnanec na dohodu o provedení práce.

 

Zkušební doba:

Zkušební dobu lze sjednat nejpozději v den nástupu do zaměstnání.

U běžných pozic může zkušební doba činit nejdéle 3 po sobě následující měsíce.

U vedoucích pozic může jíž až o 6 po sobě následujících měsíců.

Ve zkušební době může zaměstnanec i zaměstnavatel pracovní poměr kdykoliv ukončit, a to bez udání důvodu.

Pokud zaměstnanec ve zkušební době onemocní, v prvních 14 dnech nemoci je podle zákoníku práce chráněn proti výpovědi.

O dny, kdy pracovník byl nemocen a nebyl v zaměstnání, se pak zkušební doba prodlužuje.

Pokud je pracovní poměr sjednáván na dobu určitou, nesmí být zkušební doba delší než polovina sjednané doby trvání pracovní smlouvy. Při pracovním poměru na 4 měsíce tak zkušební doba nesmí přesáhnout 2 měsíce. Pokud by si strany sjednaly zkušební dobu přesahující tyto limity, bude zkušební doba platná, ale skončí již uplynutím zákonného limitu. Jednou sjednanou zkušební dobu nelze dodatečně prodlužovat – se zkrácením se souhlasem obou smluvních stran však problém není. 

Ochranná lhůta pro nemocenské náhrady po ukončení pracovního poměru:

Jestliže zaměstnanec nastoupí na nemocenskou v zákonné 7denní ochranné lhůtě po skončení pracovního poměru, potom mu vznikne nárok na nemocenskou, která náleží od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Pokud pojištění trvalo po kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik dnů, kolik trvalo zaměstnání.

V prvních 14 dnech nemoci náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel. Náhradu mzdy je možné čerpat pouze po dobu trvání pracovního poměru. Způsob ukončení pracovního poměru nemá vliv na nárok nemocenské v ochranné lhůtě.