Otevírací doba

08:00 - 16:30

Napište nám

info@matidal.cz

Zavolejte nám

733 393 845

Změny v oblasti mezd a daní v roce 2021

6. ledna 2021 6:39

placeholder

V poslední den loňského roku byly ve Sbírce zákonů č. 609/2020 po „kontroverzním podpisu“ prezidenta republiky vydány zákony novelizující některé daňové předpisy. Níže shrnujeme nejzásadnější změny týkající se mzdové oblasti. 

1. Zrušení superhrubé mzdy

S účinností od 1.1.2021 dochází ke změně ve výpočtu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, a to v důsledku zrušení tzv. superhrubé mzdy. Daň se tak nebude nadále počítat z příjmu zaměstnance navýšeného o povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem, základem pro výpočet daně bude od ledna 2021 samotný zdanitelný příjem zaměstnance.  

2. Změna sazby daně z příjmů fyzických osob

Základní sazba daně z příjmů fyzických osob zůstává zachována ve výši 15 %. Dochází ke zrušení tzv. solidární daně, které je nahrazena druhou daňovou sazbou 23 %. Tato sazba platí pro základ daně převyšující ročně 48násobek (1 701 168 Kč) nebo měsíčně 4násobek (141 764 Kč) průměrné mzdy. I při překročení uvedených hranic platí 15% sazba daně pro příjmy do uvedené výše a 23% sazba pouze pro tu část příjmu převyšující uvedené hranice. 

3. Zvýšení slevy na poplatníka

Základní sleva na poplatníka je pro letošní rok z částky 24 840 Kč zvýšena na 27 840 Kč. Nová výše slevy platí již pro výpočet mezd za měsíc leden 2021. Pro rok 2022 dojde k dalšímu zvýšení na částku 30 840 Kč. 

4. Stravenkový paušál

S účinností od 1.1.2021 mohou zaměstnavatelé svým zaměstnancům namísto běžných „papírových“ stravenek či stravenkových karet poskytovat také příspěvek na stravování v podobě peněžního plnění (jakožto součást mzdy). Nově je tedy možné zaměstnancům příspěvek na stravování poskytovat v peněžní i nepeněžní formě za stejných podmínek. Pro rok 2021 představuje příspěvek pro zaměstnance příjem osvobozený od daně z příjmů do částky 75,60 Kč za jednu odpracovanou směnu trvající alespoň 3 hodiny, pro zaměstnavatele se do uvedené výše jedná o daňově účinný náklad.