Otevírací doba

08:00 - 16:30

Napište nám

info@matidal.cz

Zavolejte nám

733 393 845

Start "ošetřovného" pro OSVČ

11. listopadu 2020 4:19

placeholder

Počínaje dnem 9. listopadu 2020, až do 9. prosince 2020 mohou OSVČ podávat žádosti o tzv. „ošetřovné“.

Ošetřovné ve výši 400 Kč za jeden den může v případě čerpání za celé stanovené období (14. října až 31. října) činit maximálně 6 400 Kč.

Tato podpora je zacílena na osoby, pro které je samostatná výdělečná činnost činností hlavní, a které nemohou činnost vykonávat z důvodu péče o:

  • dítě mladší 10 let, které nemůže navštěvovat školu nebo školské zařízení na území České republiky z důvodu jejího uzavření na základě usnesení vlády v souvislosti s šířením infekce COVID-19,
  • předškolní dítě, které nemůže navštěvovat školské zařízení na území ČR z důvodu nařízení karantény nebo uzavření školského zařízení v souvislosti s šířením infekce COVID-19 (týká se zejména školek, dětských skupin apod.),
  • nezaopatřené dítě maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost), pokud nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19,
  • osobu, která je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost), která byla na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19 umístěna dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá.

O dotaci nelze žádat v případě dobrovolného ponechání dítěte / ošetřované osoby v domácí péči.

Upozorňujeme, že OSVČ nemůže žádat za stejné dny o ošetřovné a zároveň o kompenzační bonus.

Příjemcem dotace nemůže být osoba vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost z důvodu, že pobírá invalidní nebo starobní důchod, má jiné zaměstnání, má nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenskou z důvodu těhotenství a porodu, nebo osobně pečuje o osoby závislé na péči druhé osoby, které nemohou navštěvovat školu nebo jiné zařízení.

Formulář žádosti je dostupný v tomto odkazu: formulář zde

Bližší informace k ošetřovnému najdete zde: bližší informace