Otevírací doba

08:00 - 16:30

Napište nám

info@matidal.cz

Zavolejte nám

733 393 845

Změna DPH u pronájmu prostor k bydlení účinná od 1.1.2021

2. listopadu 2020 5:02

placeholder

Přinášíme vám aktuální shrnutí, které se netýká opatření spojených s koronavirem a může mít významné finanční dopady na plátce DPH, kteří pronajímají nemovité věci.  

S účinností od 1.1.2021 dochází ke změně ve zdaňování pronájmu prostor určených k bydlení, kterými jsou zejména (i) rodinné domy, (ii) obytné prostory, (iii) jednotky, (iv) stavby, v nichž alespoň 60 % podlahové plochy tvoří obytné prostory, včetně pronájmu pozemku či práva stavby s těmito stavbami souvisejícím. 

Dle aktuální úpravy je nájem nemovitých věcí osvobozen od DPH. Pokud jsou však nájemce i pronajímatel plátci DPH, mohou se dohodnout, že nájem podléhá 21 % sazbě DPH. Díky takové dohodě mohl pronajímatel doposud uplatňovat nárok na odpočet DPH ze vstupů spojených s pronájmem (např. také ze vstupní ceny nemovité věci). 

Od roku 2021 nebude možné uplatňovat DPH u pronájmu prostor sloužících k bydlení, který tak bude představovat plnění osvobozené od DPH bez nároku na odpočet daně na vstupu. V důsledku této změny nebude pronajímatel oprávněn uplatňovat nárok na odpočet DPH ze souvisejících přijatých plnění. Změna bude mít dopad také na v minulosti uplatněný odpočet DPH z pořizovací ceny pronajímané nemovité věci, který podléhá testu úpravy odpočtu daně po dobu deseti let, počínaje rokem pořízení nemovité věci.