Otevírací doba

08:00 - 16:30

Napište nám

info@matidal.cz

Zavolejte nám

733 393 845

Prodloužení Antivirus B

1. listopadu 2020 7:05

placeholder

Nově byl vydán generální daňový pardon, který daňovým subjektům promíjí:

  1. úrok z prodlení vzniklý na dani z přidané hodnoty za období září, říjen a listopad (případně třetí kvartál) 2020, dojde-li k jejich úhradě maximálně do 31.12.2020,
  2. úhradu záloh na silniční daň, které jsou splatné 15. 10. a 15. 12. 2020,
  3. úhradu záloh na daň z příjmů, které jsou splatné v období od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020.

Podmínkou je, že převažující část příjmů daňového subjektu bezprostředně pocházela v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 z maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou činností, které podle Usnesení vlády ČR zůstávají otevřeny i v období od 22.10.2020. Splnění těchto podmínek a využití pardonu musí daňový subjekt oznámit finančnímu úřadu. V případě, že se rozhodnete pardon využít, doporučujeme toto oznámení na FÚ odeslat co nejdříve.

Program „Antivirus B“ byl prodloužen do konce roku 2020. Ministerstvo práce a sociálních věcí tak i nadále bude podporovat udržení pracovních míst u firem s omezenou výrobou. Příspěvek bude jako doposud poskytován ve výši 60 % vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, maximálně však 29 000 Kč měsíčně za jednoho zaměstnance. Režim B tak zůstává nezměněn.