Otevírací doba

08:00 - 16:30

Napište nám

info@matidal.cz

Zavolejte nám

733 393 845

EET, kompenzační bonus, ošetřovné

21. října 2020 1:52

placeholder

Shrnuli jsme nejdůležitější novinky k situaci kolem Covid19. 

 

I. Elektronická evidence tržeb:
Vláda dne 16. října 2020 schválila prodloužení přerušení EET pro všechny čtyři vlny do konce roku 2022. Zákon odkládající elektronickou evidenci tržeb by měla Poslanecká sněmovna projednat tento týden ve stavu legislativní nouze.  Návrh Ministerstva financí na odklad EET zřejmě v Poslanecké sněmovně projde v podobě navržené vládou.

 

II. Kompenzační bonus pro OSVČ a společníky malých s.r.o.:
Vláda navrhla znění nového zákona o kompenzačním bonusu. Navržen je bonus ve výši 500 Kč denně za každý den bonusového období od 5.10.2020 do 4.11.2020, celkově tedy 15 500 Kč. V případě, že bude nouzový stav prodloužen, je dalším bonusovým obdobím odpovídající doba prodloužení nouzového stavu. Kompenzační bonus není slučitelný s podporou v nezaměstnanosti.

Na tento bonus by však dle návrhu měly dosáhnout pouze ty OSVČ, společníci malých s.r.o. či "dohodáři", u kterých došlo v období červen - září 2020 k omezení provozu díky vládním opatřením nebo v jejich důsledku byla jejich činnost, jakožto závislého dodavatele, omezena z 80 % a nemají možnost svůj výpadek nijak nahradit.

 

III. Ošetřovné:
A. Pro zaměstnance
S ohledem na plošné uzavření škol od 14. října 2020 vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí informaci ohledně ošetřovného. Ve zrychleném režimu by tento týden měla Poslanecká sněmovna projednávat podmínky jeho poskytování, zatím o něj žádat nelze.

Nárok na ošetřovné by měl mít zaměstnanec, který nemůže vykonávat práci z důvodu ošetřování/péče o:
 

  • dítě mladší 10 let,
  • nezaopatřené dítě účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby bez ohledu na jeho věk,
  • dítě v rodinné karanténě,
  • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající stacionářů a obdobných zařízení.
     

Nárok mají mít i osoby pracující "na dohodu", pokud je za ně odváděno nemocenské pojištění. Vláda navrhuje ošetřovné ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu, minimálně však 400 Kč denně. Pro čerpání ošetřovného bude muset rodič vyplnit a předat zaměstnavateli formulář, který bude zveřejněn na stránkách ČSSZ.

 

B. Pro OSVČ
Program "Ošetřovné II" pro OSVČspadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu, byl již schválen. O ošetřovné ve výši 400 Kč denně budou moct žádat OSVČ, které kvůli uzavření školy, nebo jiného zařízení nemohou plnohodnotně podnikat a pečují o dítě do 10 let či hendikepovaného blízkého.  Nárok na podporu naopak nemají OSVČ, které pobírají invalidní nebo starobní důchod, mají jiné zaměstnání, pobírají rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství. Výzva k podávání žádostí za měsíc říjen zatím nebyla na stránkách MPO zveřejněna.

 

Projednání všech výše zmíněných návrhů zařadila Poslanecká sněmovna do programu 62. schůze, která byla zahájena již včera. Všechny tři návrhy by měly být projednány ještě dnes.