Otevírací doba

08:00 - 16:30

Napište nám

info@matidal.cz

Zavolejte nám

733 393 845

Daňový balíček účinný od 1. července 2020

14. července 2020 2:46

placeholder

S účinností od 1. července 2020 dochází v rámci nového daňového balíčku k několika změnám v daňových zákonech. Níže připravili stručný přehled změn, které by vás mohly zajímat.

I.  Daň z přidané hodnoty

Jednou z nejvýznamnějších změn, kterou přináší daňový balíček, je přesun vybraných služeb do druhé snížené (10%) sazby DPH. Mezi tyto služby patří:

  1. ubytovací služby,
  2. přeprava osob lyžařskými vleky,
  3. oprávnění ke vstupu na vyjmenované sportovní, zábavní a kulturní akce a některých lázeňských procedur (bazény, posilovny, fitcentra, divadla, cirkusy, zábavní parky, koncerty, muzea, zoologické zahrady, kina, výstavy apod.).

Změna sazby u vyjmenovaných služeb platí s účinností od 1. července 2020.

II.  Silniční daň

Sazby silniční daně u nákladních vozidel s hmotností nad 3,5 t byly sníženy řádově o stovky korun. Toto snížení se promítne v daňovém přiznání za rok 2020 podávaném do konce ledna 2021.

III.  Daň z příjmů

Novela zákona o daních z příjmů zavádí možnost zpětného uplatnění daňové ztráty, a to až ve dvou obdobích předcházejících období, za které je daňová ztráta stanovena. Doposud bylo možné daňovou ztrátu uplatnit pouze v pěti následujících obdobích. K uplatnění daňové ztráty „zpětně“ je nutné, aby poplatník podal dodatečné daňové přiznání.

Ztrátu za rok 2020 je možné odhadnout a uplatnit v dodatečném daňovém přiznání za rok 2019 (za rok 2018 odhadovanou ztrátu uplatnit nelze). Poté, co bude skutečná daňová ztráta (či kladná daň) za zdaňovací období 2020 pravomocně stanovena (po podání daňového přiznání za rok 2020), musí být porovnána s uplatněnou odhadovanou ztrátou. Pokud je skutečná ztráta nižší než odhadovaná, vzniká povinnost podat další dodatečné daňové přiznání za rok 2019. Poplatník poté doplatí rozdíl daně a související úrok z prodlení.

Novela dává možnost vzdát se práva na uplatnění ztráty v obdobích následujících po období, v němž ztráta vzniká, avšak se zachováním možnosti jejího uplatnění ve dvou zdaňovacích obdobích bezprostředně předcházejících období jejího vzniku. Vzdáním se tohoto práva může společnost zkrátit lhůtu pro daňovou kontrolu.

Příklad:

Zdaňovací období 2020 2019
základ daně / daňová ztráta - 500 000 Kč 1 200 000 Kč 
výsledná daň 0 Kč 228 000 Kč 

 

Uplatnění daňové ztráty zpětně 2019
základ daně (po odečtení ztráty 2020) 700 000 Kč
daň 133 000 Kč
původní daňová povinnost 228 000 Kč
rozdíl (vratitelný přeplatek) - 95 000 Kč

 

V případě zájmu o konzultaci daňové optimalizace a využití těchto změn jsme vám k dispozici.