Otevírací doba

08:00 - 16:30

Napište nám

info@matidal.cz

Zavolejte nám

733 393 845

Změna sazeb DPH u stravovacích služeb od 1.5.2020

2. ledna 2020 2:19

placeholder

S účinností od 1. 5. 2020 zavádí novela zákona o evidenci tržeb evidenční povinnost i na tržby z činností, které doposud této povinnosti nepodléhaly. Dochází tak ke spuštění třetí a čtvrté fáze evidence tržeb.

V této souvislosti dochází také ke změně sazeb DPH v oblasti stravovacích služeb. Stravovací služby a s nimi související podávání nápojů budou nově od 1. 5. 2020 podléhat druhé snížené sazbě DPH, která je dle aktuální zákonné úpravy 10 %.

Mezi stravovací služby patří např. příprava a podávání jídel v restauracích, ve vlacích a na palubách lodí, v zařízeních rychlého občerstvení se sezením, v závodních, školních a podobných jídelnách či cateringové služby.

Podávání nápojů v rámci stravovací služby bude rovněž podléhat druhé snížené sazbě DPH s výjimkou podávání alkoholických nápojů. Tato výjimka se nevztahuje na podávání nápojů uvedených pod kódem nomenklatury celního sazebníku 2203 00 10. Tento kód zahrnuje „pivo ze sladu, v nádobách o obsahu > 10 litrů“. Točené pivo podávané ze sudů o obsahu nižším než 10 litrů tak bude podléhat základní sazbě DPH (aktuálně 21 %).

Základní sazbě tak bude i nadále podléhat prodej lahvového piva a prodej piva tzv. "přes ulici", který není součástí stravovací služby. 

Prodej potravin (tzv. „jídlo s sebou“) bude i nadále podléhat první snížené sazbě DPH, která je v současné době 15 %.

V souvislosti se změnami sazeb DPH doporučujeme s  poskytovateli pokladních systémů včas tyto změny projednat a zajistit přípravu systémů tak, aby od 1. 5. 2020 docházelo ke správné aplikaci sazeb DPH.